26-28
Jul 2018
Vilsta Sporthotell, SE-633 58 Eskilstuna, Sverige Eskilstuna

Svenska Salukiringens Jubileumshelg

VÄLKOMNA TILL SVSR:S STORA JUBILEUMSHELG 2018
(english below)

VAR MED OCH FIRA VÅRT 50-ÅRSJUBILEUM

PÅ NYRENOVERADE VILSTA SPORTHOTELL
Här finns boende som passar alla!
Hotellrum, vandrarhem, stugor och camping!
Det går endast att boka om man mailar eller ringer och anger att man ska delta på Salukiringens evenemang.
Tfn: 016-51 30 80, email: bokning@vilstasporthotell.se
http://www.vilstasporthotell.se

RASKONFERENS 26/7
SVSR UTSTÄLLNING MED CERT 27/7
GEMENSAM MIDDAG - ARABISKT TEMA 27/7
SVSR UTSTÄLLNING MED CERT 28/7
SVVK UTSTÄLLNING MED CERT 29/7
INTERNATIONELLT LC PROV 30-31/7

TORSDAG 26/7 2018
Raskonferens för alla rasintresserade, salukiägare som uppfödare!
Konferensen genomförs på jubileumshelgens första dag på Vilsta konferensanläggning.

PRELIMINÄRT PROGRAM
Exteriör & rörelser
- Outstanding saluki topics
RAS och hälsa
- redovisning enkäter, arbete etc
Abu Dhabi Saluki Center
- en presentation
Down memory lane
-höjdpunkter från rasens historia under de senaste 50 åren

FREDAG 27/7 & LÖRDAG 28/7 2018
Svenska Salukiringen anordnar två dagar officiell utställning med CERT!
DOMARE FREDAG & LÖRDAG
Shuichi Suda, Japan & Deric Aube, USA

På fredagskvällen bjuder vi in till gemensam middag på Vilsta med arabiskt tema! Föranmälan & betalning krävs för att delta.

Vi kommer bjuda in konstnärer att komma och visa upp/sälja sin konst på plats under helgen!

Detta händer också under denna helgen
SÖNDAG 29/7 2018
Svenska Vinthundklubben anordnar officiell utställning med CERT på Strömsholm (30 km från Vilsta).
För mer information se www.ostra.svvk.se

MÅNDAG-TISDAG 30-31/7 2018
Internationellt lure coursingprov med CERT & CACIL
För mer information om datum för saluki, plats och domare se www.vklcb.svvklc.se

VÄLKOMNA!!!

----------------------------
English
WELCOME TO SVSR’S GREAT JUBILEE WEEKEND 2018

COME AND CELEBRATE OUR 50-YEARS ANNIVERSARY
AT NEWLY RENOVATED VILSTA SPORTHOTEL
Accommodation that suits everyone! Hotel rooms, B&B, cabins and camping
You can only book accomodation if you send email or call and say that you will attend to The Saluki Club events..
Phone: +46 16 51 30 80, email: bokning@vilstasporthotell.se
http://www.vilstasporthotell.se

SALUKI CONVENTION 26/7
SVSR SHOW WITH CAC 27/7
JOINT DINNER - ARABIC THEME 27/7
SVSR SHOW WITH CAC 28/7
SVVK SHOW WITH CAC 29/7
INTERNATIONAL LC TRIAL 30-31/7

THURSDAY 26/7 2018
Saluki convention for everyone that is interested in the Saluki breed, Saluki owners as breeders!
The convention is hold on the first day of the anniversary, at the Vilsta conferece center.

PROVISIONAL PROGRAM
Exterior & movements
- Outstanding saluki topics
SVSR’s committee for Breed and Health
- reports on surveys and other work
Abu Dhabi Saluki Center
- a presentation
Down memory lane
- highlights from the Saluki breed history history over the past 50 years

FRIDAY 27/7 & SATURDAY 28/7 2018
The Swedish Saluki Club arranges two days of official shows with CAC!
JUDGES FRIDAY & SATURDAY
Shuichi Suda, Japan & Deric Aube, USA

On Friday evening we invite you all to a joint dinner at Vilsta with Arabic theme! Pre-registration and payment is required to participate.

We will invite artists to come and show/sell their art in place during the weekend!

You can also participate at these events
SUNDAY 29/7 2018
The Swedish Sighthound Club arranges official show with CAC at Strömsholm (30 km from Vilsta).
For more information look at www.ostra.svvk.se

MONDAY-TUESDAY 30-31/7 2018
International lure coursing trial with CAC & CACIL
For more information about date for saluki, place and judges look at www.vklcb.svvklc.se

WELCOME !!

I siffror

81 st

ska gå på detta evenemang (källa: Facebook)

357 st

har besökt evenemanget på Eskilstuna.com

POPULÄRT I Eskilstuna JUST NU:

Hett evenemang
Hett evenemang
Hett evenemang
Hett evenemang
Hett evenemang

HITTA EVENEMANG & BILJETTER

På Eskilstuna.com kan du söka evenemang, biljetter och tillställningar från stora och små arrangörer i Eskilstuna. Skriv in ett namn, välj datum eller bara tryck på sök.

Namn (Valfritt)

Från

Till

Välj leverantör

Nöje.se   Tickster   Showtic   Biljettforum   Ticketmaster   Facebook

Sortera efter

 

Oktober